Uchwała Nr XX/175/2017 z dnia 27.06.2017 r. - UNIEWAŻNIONA

 

Uchwała Nr XX/175/2017 z dnia 27 czerwca 2017 r. nadania nazwy skweru na terenie Zagórowa

Załącznik 

Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego KN-I.4131.1.403.2017.3  z dnia 19.07.2017 r.