Uchwała Nr XX/173/2017 z dnia 27.06.2017 r.

 

Uchwała Nr XX/173/2017 z dnia 27 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Zagórów na 2017 rok i Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Zagórów na 2017 rok