Uchwała Nr XX/172/2017 z dnia 27.06.2017 r.

 

Uchwała Nr XX/172/2017 z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zbycia w trybie bezprzetargowym zabudowanej nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Zagórów, o numerze geodezyjnym 2261/2 i powierzchni 0,0448 ha stanowiącej własność Gminy Zagórów