Uchwała Nr XX/171/2017 z dnia 27.06.2017 r.

 

Uchwała Nr XX/171/2017 z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym i prawa własności do 3/5 części zabudowanej budynkiem gospodarczym, położonej w m. Zagórów, ul. Konińska 23, działka nr 2093/2 i 2093/3 – obręb geodezyjny Zagórów, stanowiącej własność Gminy Zagórów