Uchwała Nr XX/170/2017 z dnia 27.06.2017 r.

 

Uchwała Nr XX/170/2017 z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie udzielania pomocy finansowej dla Powiatu Słupeckiego w realizacji zadania polegającego na przebudowie drogi powiatowej 2900P