Uchwała Nr XX/169/2017 z dnia 27.06.2017 r.

 

Uchwała Nr XX/169/2017 z dnia 27 czewca 2017 r. w sprawie absolutorium dla Burmistrza Gminy Zagórów