Uchwała Nr XX/168/2017 z dnia 27.06.2017 r.

 

Uchwała Nr XX/168/2017 z dnia 27 czerwca 2017 r.  w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Zagórów za 2016 rok