Uchwała Nr XVIII/156/2017 z dnia 01.03.2017 r.

 

Uchwała nr XVIII/156/2017 z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Zagórów