Uchwała Nr XVIII/154/2017 z dnia 01.03.2017 r.

 

Uchwała nr XVIII/154/2017 z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok

 

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2.

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4 

Załącznik nr 5 

Załącznik nr 6...

Załącznik nr 6..

Załącznik nr 6.

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8