Uchwała Nr XVIII/153/2017 z dnia 01.03.2017 r.

 

Uchwała nr XVIII/153/2017 z dnia 1 marca 2017 r. zmieniająca Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Zagórów na lata 2017-2032

 

ZAŁĄCZNIKI:

Objaśnienia przyjętych wartości

Załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Zagórów na lata 2017-2032

Załącznik nr 2 - Wykaz Przedsięwzięć do WPF