Uchwała Nr XVIII/150/2017 z dnia 01.03.2017 r.

 

Uchwała nr XVIII/150/2017 z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy w roku 2018 środków stanowiących fundusz sołecki