Uchwała Nr XIX/165/2017 z dnia 31.03.2017 r.

 

Uchwała Nr XIX/165/2017 z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie rozwiązania za porozumieniem stron prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Zagórowie, oznaczonej numerem geodezyjnym działki 2719/2 i powierzchni 0,0397 ha stanowiącej własność Gminy Zagórów