Uchwała Nr XIX/163/2017 z dnia 31.03.2017 r.

 

Uchwała Nr XIX/163/2017 z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w Zagórowie, oznaczonej numerem geodezyjnym działki 2718/1, o powierzchni 0,0513ha stanowiącej własność Gminy Zagórów