Uchwała Nr XIX/161/2017 z dnia 31.03.2017 r.

 

Uchwała Nr XIX/161/2017 z dnia 31 marca 2017 r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Zagórów na lata 2017-2032

 

ZAŁĄCZNIKI:

Objaśnienia pzyjętych wartości

Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Fianansowa Gminy i Miasta Zagórów na lata 2017-2032

Załącznik Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF