Uchwała Nr XIX/160/2017 z dnia 31.03.2017 r.

 

Uchwała Nr XIX/160/2017 z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia zasad przyznawania diet sołtysom i przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych