Uchwała Nr XIX/159/2017 z dnia 31.03.2017 r. - UNIEWAŻNIONA

 

Uchwała Nr XIX/159/2017 z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin

 

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego znak: KN-I.4131.1.286.2017.3 z dnia 04.05.2017 r.