Uchwała Nr XVII/146/2016 z dnia 15.12.2016 r.

 

Uchwała Nr XVII/146/2016 z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia w formie umowy dożywocia nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Pana Henryka Szkudlarka