Uchwała Nr XVII/145/2016 z dnia 15.12.2016 r.

 

Uchwała Nr XVII/145/2016 z dnia 15 gudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, poddziałanie 2.1.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych”