Uchwała Nr XVII/143/2016 z dnia 15.12.2016 r.

 

Uchwała Nr XVII/143/2016 z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Zagórów na lata 2017-2032

 

ZAŁĄCZNIKI:

Objaśnienia przyjętych wartości

Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy i Miasta Zagórów na lata 2017-2032

Załącznik Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF