Uchwała Nr XVII/139/2016 z dnia 15.12.2016 r.

 

Uchwała Nr XVII/139/2016 z dnia 15 grudnia 2016 r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Zagórów na lata 2016-2032

 

ZAŁĄCZNIKI:

Objaśnienia przyjętych wartości

Załącznik Nr 1 -  Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy i Miasta Zagórów na lata 2016-2032

Załącznik Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF