Uchwała Nr XVII/138/2016 z dnia 15.12.2016 r.

 

Uchwała Nr XVII/138/2016 z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie: uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Zagórów na 2017 rok i Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Zagórów na 2017 rok

 

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik Nr 1 - Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Zagórów na 2017 rok

Załącznik Nr 2 - Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Zagórów na 2017 rok