Uchwała Nr XVI/136/2016 z dnia 26.10.2016 r.

 

Uchwała Nr XVI/135/2016 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonej w Zagórowie, oznaczonej numerami działek 2107/3 i 2108/3 o powierzchni łącznej 0,6574 ha, stanowiącej własność Gminy Zagórów