Uchwała Nr XVI/134/2016 z dnia 26.10.2016 r.

 

Uchwała Nr XVI/134/2016 z dnia 26 październik 2016 r. w sprawie Rocznego programu współpracy gminy Zagórów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok