Uchwała Nr XVI/133/2016 z dnia 26.10.2016 r.

 

Uchwała Nr XVI/133/2016 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonych w miejscowości Oleśnica, oznaczonych numerami działek 787 o powierzchni 0,0600 ha i 811 o powierzchni 0,0300 ha, stanowiących własność Gminy Zagórów