Uchwała Nr XVI/132/2016 z dnia 26.10.2016 r.

 

Uchwała Nr XVI/132/2016 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2016 – 202