Uchwała Nr XVI/130/2016 z dnia 26.10.2016 r.

 

Uchwała N XVI/130/2016 z dnia 26 października 2016 r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Zagórów na lata 2016-2032

Objaśnienia przyjętych wartości

 

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik Nr 1 -  Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy i Miasta Zagórów na lata 2016-2032

Załącznik Nr 2 - Wykaz przedsiewzięć do WPF