Uchwała Nr XVI/128/2016 z dnia 26.10.2016 r.

 

Uchwała Nr XVI/128/2016 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie przedłużenia terminu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na rok 2017