Uchwała Nr XVI/127/2016 z dnia 26.10.2016 r.

 

Uchwała Nr XVI/127/2016 z dnia 26 paździenika 2016 r. w sprawie ustalenia podatku od środków transportowych