Uchwała Nr XV/124/2016 z dnia 22.09.2016 r.

 

Uchwała Nr XV/124/2016 z dnia 22 września 2016 r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Zagórów na lata 2016-2032

 

Objaśnienia przyjętych wartości

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy i Miasta Zagórów na lata 2016-2032