Uchwała Nr XIV/123/2016 z dnia 14.09.2016 r.

 

Uchwała Nr XIV/123/2016 z dnia 14 września 2016 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr VII/64/2015 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 29 października 2015 r.