Uchwała Nr XIV/119/2016 z dnia 14.09.2016 r.

 

Uchwała Nr XIV/119/2016 z dnia 14 września 2016 r. zmieniająca statut Zakładu Gospodarki Komunalnej i Usług Wodnych w Zagórowie