Uchwała Nr XIV/118/2016 z dnia 14.09.2016 r.

 

Uchwała Nr XIV/118/2016 z dnia 14 września 2016 r. w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli rekompensaty całkowitej wypłaconej Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o. o. w Koninie ul. Sulańska 13 za 2015 rok