Uchwała Nr XIV/116/2016 z dnia 14.09.2016 r.

 

Uchwała Nr XIV/116/2016 z dnia 14 września 2016 r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Zagórów na lata 2016-2032

 

ZAŁĄCZNIKI:

Objaśnienia przyjętych wartości

Wykaz przedsięwzięć

Załącznik - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy i Miasta Zagórów na lata 2016-2032