Uchwała Nr XII/111/2016 z dnia 30.06.2016 r.

 

Uchwała Nr XII/111/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Zagórów na lata 2016-2032

 

ZAŁĄCZNIKI:

Objaśnienia przyjętych wartości

Wykaz przedsięwzięć

Załącznik  - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy i Miasta Zagórów na lata 2016-2032