Uchwała Nr XII/109/2016 z dnia 30.06.2016 r.

 

Uchwała Nr XII/109/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.  w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Zagórów za 2015 rok