Uchwała Nr XI/106/2016 z dnia 10.05.2016 r.

 

Uchwała Nr XI/106/2016 z dnia 10 maja 2016 r.  zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Zagórów na lata 2016 - 2032

 

ZAŁĄCZNIKI:

Objaśnienia przyjętych wartości

Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy i Miasta Zagórów na lata 2016 - 2032

Wykaz przedsiewzięć do Wieleletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Zagórów na lata 2016-2032