Uchwała Nr XI/104/2016 z dnia 10.05.2016 r.

 

Uchwała Nr XI/104/2016 z dnia 10 maja 2016 r.  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów w obrębie geodezyjnym Wrąbczyn Górski, gmina Zagórów

Załącznik Nr 1 - mapa ewidencyjna