Uchwała Nr XI/101/2016 z dnia 10.05.2016 r.

 

Uchwała Nr XI/101/2016 z dnia 10 maja 2016 r.  w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Zagórów na lata 2016 - 2020

Załącznik Nr 1 - Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Zagórów na lata 2016 - 2020