Uchwała Nr X/96/2016 z dnia 21.03.2016r.

 

Uchwała Nr X/96/2016 z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie nadania statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Zagórowie

 

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkpolskiego KN-I.4131.1.100.2016.15 z dnia 15.04.2016 r.