Uchwała Nr X/93/2016 z dnia 21.03.2016r.

 

Uchwała Nr X/93/2016 z dnia 21 marca 2016 r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Zagórów na lata 2016-2032

Objaśnienia przyjętych wartości

Załącznik - Wieloletnia Prognoza Gminy i Miasta Zagórów na lata 2016-2032

Wykaz przedsięwzięć do WPF