Uchwała Nr X/92/2016 z dnia 21.03.2016r.

 

Uchwała Nr X/92/2016 z dnia 21 marca 2016 r.  sprawie ustalenia stawki za korzystanie przez radnego z samochodu prywatnego w podróży służbowej i zwrotu kosztów przejazdu