Uchwała Nr X/91/2016 z dnia 21.03.2016r.

 

Uchwała Nr X/91/2016 z dnia 21 marca 2016 r.  nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy w roku 2017 środków stanowiących fundusz sołecki