Uchwała Nr X/90/2016 z dnia 21.03.2016r.

 

Uchwała Nr X/90/2016 z dnia 21 marca 2016 r.  zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Zagórów na 2016 rok i Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Zagórów na 2016 rok