Uchwała Nr X/100/2016 z dnia 21.03.2016r.

 

Uchwała Nr X/100/2016 z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie nie wrażena zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym