Opinia Rady Miejskiej Zagórowa podjęta na XVI sesji w dniu 26.10.2016 r.

 

Opinia Rady Miejskiej Zagórowa podjęta na XVI sesji w dniu 26.10.2016 r.