Uchwała Nr VIII/85/2015 z dnia 29.12.2015 r.

 

Uchwała nr VIII/85/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r.  w sprawie: uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Zagórów na 2016 rok i Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Zagórów na 2016 rok

 

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik Nr 1 -  Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Zagórów na 2016 rok

Załącznik Nr 2 -  Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Zagórów na 2016 rok