Uchwała Nr VIII/75/2015 z dnia 29.12.2015 r.

 

Uchwała Nr VIII/75/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Zagórów na lata 2015 -2032

 

ZAŁĄCZNIKI:

Objaśnienia przyjętych wartości

Załącznik Nr 1 -  Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy i Miasta Zagórów na lata 2015 -2032