Uchwała Nr VIII/73/2015 z dnia 29.12.2015 r.

 

Uchwała NR VIII/73/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę Nr VII/51/2015 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 29 października 2015r. w sprawie podatku od nieruchomości