Uchwała Nr VII/71/2015 z dnia 29.10.2015 r.

 

Uchwała Nr VII/71/2015 z dnia 29 października 2015 r.  w sprawie zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zagórów, położonej w Zagórowie, oznaczonej numerami działek 1970/6, 1970/7, 1970/8, 1970/9,  1970/10,  1970/11, 1970/12, 1970/13, 1970/14