Uchwała Nr VII/70/2015 z dnia 29.10.2015 r.

 

Uchwała Nr VII/70/2015 z dnia 29 paździenika 2015 r.  w sprawie zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Michalinów Trąbczyński, oznaczonej numerem działki 5/10 o powierzchni 0,4800 ha, stanowiącej własność Gminy Zagórów